0977.486.535

093.668.9911


Chính sách thanh toán

1. Tiền mặt (COD)
2. Chuyển khoản
Hình thức, Diễn giải
1. Tiền mặt (COD) Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng
2. Chuyển khoản 
Khách hàng chuyển khoản qua tài khoản của công ty:
Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIFTS VIỆT NAM        
Số tài khoản:.082 100 249 7003 
Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội 
Lưu ý: Không áp dụng phương thức thanh toán bằng tiền mặt (COD) đối với sản phẩm rượu

QUÀ TẶNG 102

Vui lòng cung cấp thông tin.

QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỦ 18 TUỔI?